پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور

پرداخت اینترنتی قبض جریمه
به دادشم گفتم لپ تاپمو بده.
دو متر کلا از هم فاصله داشتیم.
دیدیم نه می تونه پرت کنه نه می تونه سُر بده.
آخرش گذاشتش روی یک پتو گفت بکِش از اون ور! :|


#سرباز_فراری
پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور

پرداخت قبض جریمه بانک ملی
گاهی میرسه که دیگه از خدا نه پول میخوای نه خونه میخوای و نه … !
یه موقع هایی هست فقط یه دل خوش میخوای !
فقط یه دل خوش …


#سرباز_فراری
سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور

سایت پرداخت قبض جریمه
تو آن شعرى که من جایى نمى خوانم، که میترسم...به جانت چشم زخم آید چو مى گویند تحسینم...!!!


محمد_على_بهمنى


# تـــک.بیـــت.های.نـــاب
قبض جریمه